• Rombongan Badan Dakwah & Rohani MRSM Lenggong ke Pejabat PBAM, Pusat Islam, 09 April 2016
  • AJK PBAM Menyertai International Conference on Arabic Language Teaching 2016, Rangsit University, Bangkok 31 May – 4 Jun 2016
  • Mesyuarat Pertama AJK diadakan di Rumah Wakaf 24 Sep 2016
  • Majlis Pelancaran Program Al-Tanal Al-Arabiy, UM, 13 Oct 2016
  • Majlis Perasmian Rumah PBAM, Jalan Gasing, Petaling Jaya 11 Dec 2016